Pearson - Always Learning
 
Longman-HAT
English • Afrikaans

  

 RIGLYNE 

     
 1. Die woordelyste is doelbewus nie alfabeties gerangskik nie. Uit navorsing deur prof. Gerhard van Huyssteen blyk dit dat – vir kognitiewe ontwikkeling en spelvermoë! – dit beter is as deelnemers nié alfabetiese of temalyste kry nie, want dan leer hulle om self verbande te lê en reëls toe te pas.

 2. Let daarop dat deelnemers self moet weet watter woorde homofone het. Hulle moet die verskillende betekenisse ken van woorde wat eenders klink. Dit is die deelnemer se eie verantwoordelikheid om ’n voorbeeldsin te vra as hy/sy vermoed dat die woord wat gevra is, tot ’n groep homofone behoort. Byvoorbeeld: leun; leuen; leen. Indien die beoordelaars die woord leun voor hulle het en die deelnemer vra nie ’n sin nie, is die kans dat hy/sy die regte "leun" gaan spel, een uit drie.

 3. Ons weet dat verskeie woorde wisselvorme het, maar ons volstaan met die wisselvorme wat in hierdie lyste opgeneem is. As ’n wisselvorm NIE nie in die lys is nie, word daardie wisselvorm SLEGS VIR DIE DOEL VAN HIERDIE kompetisie as VERKEERD beskou.

 4. Indien die deelnemer onseker is van ’n woord se betekenis, mag hy/sy vra dat die woord in ’n sin gebruik word.
   
 5. Indien ’n woord met ’n hoofletter begin, moet die deelnemer dit aandui.

 6. Slegs Afrikaanse spelwyses word aanvaar en die beoordelaarspaneel se beslissing is finaal.

 7. Let op die korrekte gebruik van terme en die korrekte aanduiding van skryftekens soos die koppelteken, akuut, gravis, deelteken, kappie en afkappingsteken.

 8. Woorde mag nie, voordat hulle gespel word, op enige manier geskryf word nie, byvoorbeeld in die lug of op ’n hand.

 9. Die deelnemer moet die woorde spel − nie klank nie. As die deelnemer gevra word om leerder te spel, moet die deelnemer soos volg antwoord:
  “leerder
  “L - E - E - R - D - E - R
  “leerder”.

 10. Wanneer die deelnemer die laaste “leerder” sê, aanvaar die paneel dat die deelnemer klaar gespel het en dat hy/sy nie wil teruggaan om dalk nog van die letters te verander nie.

 11. Deelnemers kan hulle antwoord maksimaal drie keer korrigeer.

 12. Die eerste ronde is ʼn oefenronde en niemand val dan uit nie. Indien ’n deelnemer ná die oefenronde die woord wat gevra word, verkeerd spel, val hy/sy uit en verlaat onmiddellik die verhoog.

 13. Ná ’n bepaalde aantal rondes sal die vraesteller aan die deelnemers woorde begin vra uit ’n vooraf opgestelde, ongesiene lys.
   

 

 

    Die woorde vir 2017 se ATKV-Spelathon is verskaf deur:

 

Klik op die skakels om die lyste af te laai:

 

      

      Meer inligting by die ATKV.